Sertleşme Fırınları  
 
Vakum Fırınları
Temperleme Fırını
Sertleşme Fırınları
Atmosfer Fırınları
Gaz Nitrasyon Fırınları
Sementasyon Fırınları
Kriyojenik Kabin
Alüminyum Sertleştirme Fırınları
Düşük Sıcaklık Temperleme Fırını
Çan Tipi Tavlama Fırınları

Sertleştirme fırınları yatay ve dikey olarak üretilmektedir.

  

Günümüz koşullarında çevre ve insan sağlığına duyarlı, sertleştirme ve menevişleme, gerilim giderme, yumuşatma işlemlerinin tek fırında yapılmasına olanak veren fırınlardır. Bu fırınların bazı özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
- İşçilik ve sarfiyat maliyetlerinin çok düşük olması
- Isıl işlem sonrasında yüzey temizliği gerektirmeyen parlak yüzeyler
- Homojen ısıtma ve soğutma sayesinde distorsiyonun ( çarpılma) en aza indirilmesi
- Bilgisayar kontrolünde proses yönetimi ve geçmiş ısıl işlem kayıtlarının tutulması
- Çalışma ortamında kirlilik yaratmaması