Temperleme Fırını  
 
Vakum Fırınları
Temperleme Fırını
Sertleşme Fırınları
Atmosfer Fırınları
Gaz Nitrasyon Fırınları
Sementasyon Fırınları
Kriyojenik Kabin
Alüminyum Sertleştirme Fırınları
Düşük Sıcaklık Temperleme Fırını
Çan Tipi Tavlama Fırınları
Direkt Isıtma ve Soğutmalı Temperleme Fırını

İndirekt Isıtma ve Soğutmalı Temperleme Fırını

Vakum temperleme fırınları direkt ısıtma-soğutmalı ve indirekt ısıtmalı olarak üretilmektedir.
Isıl işlem görecek malzemelerin temperleme, gerilim giderme ve oksidasyon işlemlerinin (İndirekt ısıtmalı) tek fırında yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.
Temperleme sonrasında yüzey temizliği gerektirmeyen yüzey kalitesi elde edilir.