Gerilim Giderme  
 
Isıl İşlem Prosesleri
Vakum Sertleştirme
Nitrasyon
Sıfıraltı (Kriyojenik) İşlemi
Oksidasyon
Sementasyon
Ostemperleme
Gerilim Giderme
İndüksiyon
Alüminyum Isıl İşlemi
Makine Parkuru
Laboratuvar Hizmetleri

Gerilim giderme işlemi kesme, kaynak, talaş kaldırma v.b. mekanik işlemlerin çeliğe yükeldiği gerilmelerin alınması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem malzemenin faz değişim sıcaklığının altında bir sıcaklıkta yapılır. Eğer malzeme sertleştirilmiş ise son meneviş sıcaklığının 50 ° C altında yapılması tavsiye edilir.