İndüksiyon  
 
Isıl İşlem Prosesleri
Vakum Sertleştirme
Nitrasyon
Sıfıraltı (Kriyojenik) İşlemi
Oksidasyon
Sementasyon
Ostemperleme
Gerilim Giderme
İndüksiyon
Alüminyum Isıl İşlemi
Makine Parkuru
Laboratuvar Hizmetleri

Orta karbonlu (%0,35-0,55C) ıslah edilmiş çeliklere ve bazı takım çeliklerine uygulanabilen ve temel olarak kısa sürede yüzeyden içeriye iletilemeyecek kadar fazla ısı vererek, parçanın iç kısmında önemli bir sıcaklık artışı ve dolayısıyla yapı değişikliği oluşturmadan, yalnız yüzeyi ostenit yapısına dönüştürüp sonra su vermeden ibarettir.

Uygulama sırasında sertleştirilecek parçanın çevresine yüksek frekanslı akımla beslenen bir bobin (indükleyici) yerleştirilir. Parçada indüklenen ve frekans arttıkça yüzeye yakın kısımlarda yoğunlaşan girdap akımlarına malzemenin gösterdiği elektrik direnci dolayısıyla bu bölgeler ısınır. Isı alevle dışarıdan verilmeyip, parçada oluştuğundan çok yüksek ısıtma hızlarına ulaşılır. Parçaya uygulanacak frekansın ayarlanmasıyla sertleşme derinliği 0,1-5mm arasında değiştirilebilir. Sertlik değerleri ise 60-62HRC seviyelerine çıkarılabilir.